DATASKYDd

1. ÖVERSIKT FÖR DATASKYDD

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med. Detaljerad information om dataskydd finns i vår integritetspolicy under den här texten.

Datainsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Dennes kontaktuppgifter finner du på sidan Register på webbplatsen.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas för det första in genom att du skickar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas automatiskt in av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Dessa är främst tekniska data (t.ex. rörande webbläsare, operativsystem och tidpunkten för sidhämtningen). Dessa data samlas in automatiskt när du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du vad gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst och utan kostnad få information om ursprung, mottagare och syfte för dina lagrade personuppgifter. Du har även rätt att begära att dessa uppgifter rättas, spärras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss via adressen i webbplatsens kontaktuppgifter om du har frågor om detta eller andra frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker främst med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende sker vanligtvis anonymt och surfbeteendet kan därmed inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta finns i integritetspolicyn nedan.

Du kan invända mot denna analys. Du får information om dina möjligheter till invändning i denna integritetspolicy.

2. ALLMÄN INFORMATION OCH OBLIGATORISK INFORMATION

Dataskydd

Operatörerna för dessa webbplatser tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna integritetspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras personligen med. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte det sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda uppgifter från åtkomst från tredje part.

Information om ansvarig enhet

Ansvarig enhet för databehandlingen på denna webbplats är:

Nissin Foods GmbH
Ginnheimer Str. 6
65760 Eschborn
Tyskland
Telefon: +49-(0)6196-785960
E-post: contact.de@nissin.com

Den ansvariga enheten är den fysiska eller juridiska person som på egen hand eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser och liknande).

Dataskyddsansvarig

Jan Alkemade
Alkemade IT-Security e.K.
Egerländer Str. 9
61239 Ober-Mörlen
Tyskland
Telefon: + 49-(0)6002-939593
E-post: jan.alkemade@alkemade-it.de

SSL- eller TLS-kryptering

Denna sida använder sig av SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och som skydd vid överföring av sekretessbelagt innehåll, som t.ex. beställningar eller offerter som du skickar in till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från ”https://” till ”https://”, samt att det visas en låssymbol i webbläsarens adressfält.

När SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan de uppgifter som du tillhandahåller oss inte läsas av tredje part

3. DATAINSAMLING PÅ VÅR WEBBPLATS

Cookies

På webbplatserna används delvis så kallade cookies. Cookies tillfogar inte din dator några skador och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vårt utbud mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som din webbläsare sparar.

De flesta av de cookies som vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies lagras på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om lagringen av cookies och endast tillåter cookies i enstaka fall, förhindrar användningen av cookies i vissa fall eller i allmänhet, och du kan även aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan webbplatsens funktion begränsas.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du efterfrågar (t.ex. varukorgsfunktionen) lagras på grundval av artikel 6 punkt 1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla tekniskt felfria och optimerade tjänster. I den utsträckning andra cookies lagras (t.ex. cookies för analys av ditt surfbeteende) behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

För mer information om hanteringen av cookies och deras funktion på vår hemsida klickar du här: https://sw.nissin-foods.eu/foeretag/information-om-cookies/

Innehåll på https://sw.nissin-foods.eu/foeretag/information-om-cookies/ cookies:

Serverloggfiler

Webbplatsernas operatör samlar in och lagrar automatiskt uppgifter i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare skickar till oss automatiskt. Dessa är:

 • webbläsartyp och webbläsarversion
 • använt operativsystem
 • hänvisningsadress
 • värdnamn för den begärande datorn
 • tid för serverförfrågan
 • IP-adress

Någon sammankoppling av dessa uppgifter med andra datakällor sker inte.

Grunden för databehandlingen är artikel 6 punkt 1 f GDPR, som tillåter databehandling för att fullgöra eller ingå ett avtal.

Den tillfälliga lagringen av IP-adressen som görs av systemet är nödvändig för att möjliggöra att webbplatsen hämtas. För detta ändamål måste användarens (besökarens) IP-adress sparas under den tid som sessionen pågår. Lagringen i loggfiler görs för att optimera webbplatsen och säkerställa säkerheten hos våra informationstekniska system.
Uppgifterna raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå ändamålet med deras insamling. Om uppgifterna samlas in för att tillhandahålla webbplatsen sker det när respektive session har avslutats.


Om uppgifterna lagras i loggfiler sker raderingen efter senast sju dagar. Ytterligare lagring är möjlig (t.ex. av säkerhetsskäl, exempelvis för att lösa missbruk och bedrägeri, lagring i bevissyfte). I sådana fall raderas användarnas IP-adresser eller anonymiseras så att de inte längre kan kopplas till den anslutande klienten.
Den datainsamling som sker för att tillhandahålla webbplatsen och lagra uppgifter i loggfiler är absolut nödvändiga för driften av webbplatsen. Följaktligen har användare ingen möjlighet till invändning.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via kontaktformuläret lagras de uppgifter som du har uppgett i formuläret, inklusive dina kontaktuppgifter, i syfte att behandla förfrågan och för eventuella följdfrågor. Dessa uppgifter lämnas inte ut till andra utan ditt samtycke.

Behandlingen av uppgifterna som du uppgett i kontaktformuläret sker därmed endast med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra det behöver du bara meddela oss per e-post. Lagligheten för den databehandling som skett fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet.

De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret lagras hos oss till dess att du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagringen eller om syftet med datalagringen inte längre kvarstår (t.ex. efter att din förfrågan har behandlats). Tvingande lagbestämmelser – särskilt lagringstider – påverkas inte.

Du kan även kontakta oss via den angivna e-postadressen. Vid sådan kontakt lagras användarens personuppgifter som överförs via e-post. Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som överförs vid sändning av ett e-postmeddelande är vidare artikel 6 punkt 1 f GDPR. Om avsikten med e-postkontakten är att ingå ett avtal så är en ytterligare rättslig grund för behandling artikel 6 punkt 1 b GDPR.


Övriga personuppgifter som behandlas under sändningen syftar till att förhindra att kontaktformuläret missbrukas och garantera säkerheten hos våra informationstekniska system. De ytterligare personuppgifter som samlas in under sändningen raderas senast efter en period på sju dagar.

Tävlingar

Om du deltar i någon av våra tävlingar sparar vi följande obligatoriska uppgifter från dig:

 • efternamn och förnamn
 • e-postadress

Dessa uppgifter behandlas endast för genomförande av tävlingen, i synnerhet för att fastställa din behörighet att delta och vid behov för utdelning av priser. Om du ger oss ytterligare uppgifter utöver de redan nämnda uppgifterna sker det på frivillig basis. Först om du vinner kontaktar vi dig för att be om ytterligare uppgifter som din adress.


Vid deltagande via vår webbplats sker ytterligare databehandling, som du kan läsa mer om i integritetspolicyn, t.ex. för användning av cookies, webbanalystjänster eller återannonseringsåtgärder.
Databehandlingen sker för fullgöra ett (tävlings-)avtal enligt artikel 6 punkt 1 b GDPR samt på grundval av ditt samtycke enligt artikel 6 punkt 1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Det räcker med att du skickar in ett meddelande via vårt kontaktformulär, via e-post eller vanlig post.


De uppgifter som sparas inom ramen för tävlingar lämnas endast ut till tredje part som måste ha dem för att tävlingen ska kunna genomföras (t.ex. transportföretag för att skicka priserna, banker för att betala ut en vinst osv.).


Uppgifterna raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå ändamålet med att samla in dem. Detta är fallet om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla avtalet, alltså om du inte har vunnit någonting eller efter slutet av respektive kampanjperiod.


Efter att du har vunnit ett pris från oss kan du fortfarande bestämma dig för att inte ta emot priset utan att det drabbar dig negativt. Då raderas dina uppgifter hos oss, om inte några lagstadgade lagringsperioder förhindrar det.

4. ANALYSVERKTYG OCH REKLAM

Google Analytics

Denna webbplats använder sig av funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder sig av så kallade ”cookies”. Det är textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som vi får om din användning av webbplatsen via cookies överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där.

Lagringen av Google Analytics-cookies sker på grundval av artikel 6 punkt 1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteendet för att optimera sitt webbutbud och sin reklam.

IP-anonymisering

På den här webbplatsen har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. På så sätt förkortas din IP-adress av Google, inom EU:s medlemsländer eller andra parter i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att utföra andra tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och av internet. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte samman med andra data från Google.

Webbläsarpluginprogram

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att cookies lagras. Observera dock att du i så fall inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan dessutom förhindra att Google samlar in och behandlar uppgifter rörande din användning av webbplatsen som genererats via cookien (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarpluginprogrammet som du finner på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. Då sparas en opt out-cookie, som förhindrar att uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter i Google Analytics finner du i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Google reCAPTCHA

Vi använder Google reCAPTCHA (nedan ”reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Med reCAPTCHA kontrolleras huruvida data på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) anges av en människa eller ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrån olika kriterier. Analysen påbörjas automatiskt när besökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika typer av information (t.ex. IP-adress, hur mycket tid som besökaren tillbringar på webbplatsen eller användarens musrörelser). De uppgifter som samlas in under analysen skickas vidare till Google.

reCAPTCHA-analyserna genomförs helt och hållet i bakgrunden. Besökare på webbplatsen informeras inte om att en analys genomförs.

Databehandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sitt webbutbud från otillbörlig automatisk övervakning och spam.

Mer information om Google reCAPTCHA samt Googles integritetspolicy finns på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=sv och  och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html..

Google Adwords konverteringsspårning

För att statistiskt kartlägga användningen av vår webbplats och för att utvärdera vår webbplats i syfte att optimera den använder vi Google konverteringsspårning. Efter bestämda måluppfyllelser på vår webbplats (”konverteringar”), såsom anmälan till ett vinstspel, registreras måluppfyllelsen av Google. Då lagras en cookie på din dator av Google AdWords, om du har kommit till vår webbplats via en Google-annons.


Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa av sidorna på AdWords-kundens webbplats och cookien fortfarande är giltig kan Google och kunden se att användaren har klickat på reklamen och vidarebefordrats till denna sida.


Varje AdWords-kund får en egen cookie. Cookies kan alltså inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som har samlats in med konverteringscookien används för att ta fram konverteringsstatistik för de AdWords-kunder som har valt att använda konverteringsspårning. AdWords-kunderna får reda på det totala antalet användare som har klickat på deras annons och vidarebefordrats till en sida som försetts med en konverteringsspårningstagg. De får däremot ingen information som skulle kunna användas för att identifiera användarna.
Om du inte vill delta i spårningen kan du förhindra att den cookie som krävs för spårningen lagras, till exempel genom att inaktivera automatisk lagring av cookies i inställningarna för webbläsaren. Du kan även inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in webbläsaren så att cookies från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras. Googles dataskyddsinformation om konverteringsspårning finns på (https://services.google.com/sitestats/sv.html).
Du kan återkalla ditt samtycke till användning av cookies här om den aktuella webbplatsen berörs.

Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: ”Google”). Det använder vi för att hantera de analystjänster som vi redan har beskrivit. Google Tag Manager implementerar endast taggar. Detta innebär: Inga cookies används och inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur samlar in uppgifter om så är nödvändigt. Google Tag Manager har dock inte åtkomst till dessa uppgifter. Om en inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå förblir den giltig för alla spårningstaggar om de implementeras med Google Tag Manager.
Mer information om Google Tag Manager finns på:
https://www.google.de/tagmanager/faq och html: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.
Du kan återkalla ditt samtycke till användning av cookies här om den aktuella webbplatsen berörs.

Användning av pluginprogram från sociala medier

(1) Pluginprogram från Facebook

På vår webbplats används pluginprogram från det sociala nätverket Facebook, leverantör Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Du känner igen pluginprogram från Facebook genom Facebook-logotypen eller ”gilla-knappen” på vår webbplats. En översikt över pluginprogrammen från Facebook hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
När du besöker våra webbplatser upprättas en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via pluginprogrammet. Facebook får då information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på ”gilla-knappen” medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra webbplatser till din Facebook-profil. På så sätt kan Facebook koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Observera att vi som webbplatsoperatör inte får någon information från Facebook om de överförda uppgifternas innehåll eller användning.
Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto är det bara för dig att logga ut från ditt Facebook-användarkonto.


I den integritetspolicy som Facebook har publicerat och som är tillgänglig på https://www.facebook.com/about/privacy/ finns information om Facebooks behandling av personuppgifter. Där förklaras även vilka inställningsmöjligheter som Facebook erbjuder för skydd av en individs privatliv. Dessutom finns olika applikationer som gör det möjligt att förhindra att uppgifter överförs till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den berörda personen för att förhindra att uppgifter överförs till Facebook.

(2) YouTube

Vår webbplats använder pluginprogram från webbplatsen YouTube som drivs av Google. Operatören för webbplatserna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en av våra webbplatser där YouTube-pluginprogram används upprättas en anslutning med YouTubes servrar. Detta innebär att YouTube-servern meddelas om vilka av våra webbplatser som du har besökt.


Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra det genom att logga ut från ditt YouTube-konto.
Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i YouTubes integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

(3) Instagram

På vår webbplats används så kallade sociala pluginprogram (”pluginprogram”) från Instagram som tillhandahålls av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”). Pluginprogrammen är markerade med en Instagram-logotyp, t.ex. i form av ”Instagram-kameran”. En översikt över pluginprogrammen från Instagram och hur de ser ut hittar du här: https://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges


När du öppnar en sida på en av våra webbplatser som innehåller ett sådant pluginprogram upprättar din webbläsare en direktanslutning till Instagrams servrar. Pluginprogrammets innehåll skickas direkt till din webbläsare och integreras på sidan av Instagram. Genom att integrera pluginprogrammet får Instagram information om att din webbläsare har öppnat respektive sida på en av våra webbplatser, även om du inte har någon Instagram-profil eller inte är inloggad på Instagram just då. Denna information (inklusive din IP-adress) skickas av din webbläsare direkt till en av Instagrams servrar i USA, där den lagras. Om du är inloggad på Instagram kan Instagram koppla ditt besök på vår webbplats direkt till ditt Instagram-konto. Om du interagerar med pluginprogrammen, t.ex. genom att klicka på Instagram-knappen, skickas även den informationen direkt till en av Instagrams servrar, där den lagras. Informationen publiceras dessutom på ditt Instagram-konto där den kan ses av dina kontakter. Information om datainsamlingens syfte och omfattning och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av Instagram, såväl som dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheterna för skydd av ditt privatliv, finns i Instagrams integritetsmeddelande: https://help.instagram.com/155833707900388/


Om du inte vill att Instagram ska koppla de uppgifter som samlas in via våra webbplatser till ditt Instagram-konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra att Instagram-pluginprogram laddas in med tillägg för din webbläsare, exempelvis med hjälp av skriptblockeraren ”NoScript” (https://noscript.net/).

(4) Snapchat

Användning av Snapchat Pixel
Vår webbplats använder ”Snapchat Pixel” från det sociala nätverket Snapchat, som tillhandahålls av Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA. Snapchat är certifierat inom ramen för EU-US Privacy Shield och garanterar på så sätt att europeisk dataskyddslagstiftning följs.


Databehandling av Snap Inc. sker inom ramen för Snapchats policy för dataanvändning. Allmän information om utformningen av Snapchat-reklam i Snapchats policy för dataanvändning: https://www.snap.com/sv-SE/privacy/privacy-by-product/. Särskild information och detaljer om Snapchat Pixel och dess funktion finns i Snapchats hjälpdel: https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/snap-pixel-about.


Syfte för databehandlingen:
Vi använder Snapchat Pixel för analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats.
Med hjälp av Snapchat Pixel kan Snap Inc. bestämma besökarna på vår webbplats som målgrupp för visning av reklam (så kallad ”Snapchat-reklam”). I enlighet med detta använder vi Snapchat Pixel för att endast visa vår Snapchat-reklam för de Snapchat-användare som har visat intresse för vårt onlineutbud eller som uppvisar vissa bestämda kännetecken (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms utifrån de besökta hemsidorna), som vi skickar till Snapchat (så kallade ”anpassade målgrupper”).


Med hjälp av Snapchat Pixel vill vi dessutom säkerställa att vår Snapchat-reklam motsvarar användarnas potentiella intresse och inte är störande. Med hjälp av Snapchat Pixel kan vi även förstå effektiviteten hos våra Snapchat-annonser i statistik- och marknadsföringssyften eftersom vi kan se om användare vidarebefordras till vår webbplats efter att de har klickat på en Snapchat-annons (så kallad ”konvertering”).

Rättslig grund för databehandlingen:
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med användning av Snapchat Pixel är artikel 6 punkt 1 f) GDPR, alltså ett berättigat intresse för oss. Vårt berättigade intresse består konkret i analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats och vårt onlineutbud.
Möjlighet till invändning och radering/opt out:
Du kan invända mot insamlingen av Snapchat Pixel och användningen av dina uppgifter för att visa Snapchat-reklam. För att ställa in vilka typer av reklamannonser som visas för dig på Snapchat kan du gå in på funktionen i Snapchat-appen. Du kan motsätta dig användningen av cookies som används för räckviddsmätning och reklamändamål via inaktiveringssidan för nätverksreklaminitiativet (https://optout.networkadvertising.org/), den amerikanska webbplatsen (https://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbplatsen (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

(5) Rättslig grund för behandling av personuppgifter för pluginprogram till sociala medier

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter efter att användaren har lämnat samtycke är artikel 6 punkt 1 a GDPR, annars sker behandlingen i enlighet med artikel 6 punkt 1 f GDPR.

(6) Syfte med databehandlingen

Behandlingen av personuppgifter från pluginprogram till sociala medier gör att vi kan koppla ihop vår webbplats med sociala nätverk som t.ex. Facebook, Twitter och Google Plus (utnyttjande av sociala medier) och den generering av nya webbplatsbesökare som följer. Vid användning av pluginprogram till sociala medier är det nödvändiga berättigade intresset att behandla uppgifterna.

(7) Lagringsperiod

Uppgifterna raderas så snart de inte längre är nödvändiga för våra insamlingsändamål.

(8) Möjlighet till invändning och radering

Du har, av skäl som rör din specifika situation, när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på grundval av artikel 6 punkt 1 a GDPR.
Mer information om dataskyddet för de olika leverantörerna finns i respektive integritetspolicy. Följ länken under namnet på respektive leverantör ovan.

Den berörda personens rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas är du en berörd person i den mening som avses i GDPR och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

(1) Rätt till information

Du kan begära en bekräftelse om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss från den personuppgiftsansvarige.
Om behandling sker kan du begära följande information från den personuppgiftsansvarige:

 • ändamålen för behandlingen av personuppgifterna;
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas;
 • de mottagare respektive de kategorier av mottagare som dina personuppgifter lämnats ut till eller kommer att lämnas ut till;
 • planerad lagringstid för dina personuppgifter, eller, i de fall då konkreta uppgifter om detta inte är möjliga, kriterierna för bestämning av lagringstiden;
 • förekomsten av rätten att få dina personuppgifter rättade eller raderade, av rätten till begränsning av den personuppgiftsansvariges behandling eller rätten att göra invändningar mot behandlingen;
 • förekomsten av rätten att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet;
 • all tillgänglig information om varifrån uppgifterna kommer, om de inte samlats in från den berörda personen;
 • förekomsten av en automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering enligt artikel 22 punkt 1 och 4 GDPR, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt omfattningen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den berörda personen.

Du har rätt att begära information om huruvida dina personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att bli informerad om lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 GDPR i samband med överföringen.

(2) Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering gentemot den personuppgiftsansvarige, om de behandlade personuppgifterna som rör dig är oriktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att göra rättelsen utan dröjsmål.

(3) Rätt till begränsning av behandling

Under följande förutsättningar kan du begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig:

 • om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som rör dig under en tidsperiod, vilket gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera riktigheten i personuppgifterna;
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället kräver begränsning av användningen av personuppgifterna;
 • den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • om du har gjort invändningar mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR och ännu inte har fastställts huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina skäl.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats får dessa uppgifter – med undantag för lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller en medlemsstat.
Om begränsningen av behandlingen har begränsats enligt villkoren ovan kommer den personuppgiftsansvarige att informera dig om det innan begränsningen hävs.

(4) Rätt till radering

a) Raderingsplikt
Du kan kräva att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter omedelbart och den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera dessa uppgifter omedelbart, förutsatt att ett av följande skäl gäller:

 • Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt har behandlats.
 • Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6 punkt 1 a GDPR eller artikel 9 punkt 2 a GDPR, och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du gör invändningar mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR och det finns inga berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 2 GDPR.
 • Dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster i enlighet med artikel 8 punkt 1 GDPR.

b) Information till tredje part
Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort dina personuppgifter och enligt artikel 17 punkt 1 GDPR är skyldig att radera personuppgifterna ska denne med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att informera personuppgiftsansvariga, som behandlar personuppgifterna, att du som registrerad har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.
c) Undantag
Rätten till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige;
 • för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9 punkt 2 h och i samt artikel 9 punkt 3 GDPR;
 • för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89 punkt 1 GDPR om den rätt som avses i avsnitt a) sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftena med behandlingen
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

(5) Rätt att bli informerad

Har du gjort gällande din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige är denne skyldig att meddela alla mottagare för vilka dina personuppgifter har avslöjats om rättelsen eller raderingen av uppgifter eller begränsningen av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebära en oproportionerlig börda.
Du har rätt att få information om dessa mottagare från den personuppgiftsansvarige.

(6) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits uppgifterna hindrar detta, om

 • behandling grundar sig på samtycke enligt artikel 6 punkt 1 a GDPR eller artikel 9 punkt 2 a GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6 punkt 1 b GDPR och
 • behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av denna rätt har du även rätt att få de personuppgifter som rör dig att överföras direkt av en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig i den mån det är tekniskt genomförbart. Friheter och rättigheter för andra personer får inte påverkas av detta.
Rätten att överföra uppgifter för den personuppgiftsansvarige gäller inte för behandling av personuppgifter som behövs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

(7) Rätt att göra invändningar

Du har, av skäl som rör din specifika situation, när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på grundval av artikel 6 punkt 1 e eller f GDPR. Detta gäller även för profilering baserad på dessa bestämmelser.


Den personuppgiftsansvarige behandlar inte längre dina personuppgifter såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du när som helst rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i sådant marknadsföringssyfte. Detta gäller även för profilering om denna har ett samband med sådan direktmarknadsföring.


Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska de personuppgifter som rör dig inte längre behandlas för de ändamålen.
Vad gäller användningen av informationssamhällets tjänster får du, trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, utöva din rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

(8) Rätt att återkalla förklaringen om samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla din förklaring om samtycke. Lagligheten av behandlingen fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet av samtycket.

(9) Automatiserat beslutsfattande i enskilda fall, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som endast grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som kan medföra rättsliga följder eller påverka dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet

 • är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,
 • är tillåtet på grundval av unionens eller de medlemsstaters lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av och om sådan lagstiftning innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt berättigade intressen, eller
 • sker med ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får dock inte grundas på särskilda kategorier av personuppgifter i enlighet med artikel 9 punkt 1 GDPR, såvida inte artikel 9 punkt 2 a eller g GDPR gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda rättigheter och friheter och dina berättigade intressen.

Om beslutet inte vilar på lagstiftning ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder för att skydda rättigheter och friheter och dina legitima intressen, inbegripet åtminstone rätten till en persons ingripande från den personuppgiftsansvariges sida och att kunna redogöra för sin egen position och överklaga beslutet.

(10) Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga påföljder har du rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, speciellt till landet du befinner dig i, din arbetsplats eller platsen för den eventuella överträdelsen, om du är av uppfattningen att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR.
Den tillsynsmyndighet som klagomålet lämnades in till ska underrätta klaganden om status och resultat av överklagandet, inklusive möjligheten till ett rättsmedel enligt artikel 78 GDPR.

Den personuppgiftsansvariges tillsynsmyndighet som är ansvarig för dataskyddet är:

Ombudsmannen för dataskydd och informationsfrihet i Hessen
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Tyskland
https://datenschutz.hessen.de/ 

(11) Ansökningar och ansökningsförfarande

Den personuppgiftsansvarige (Nissin Foods GmbH) behandlar personuppgifterna från arbetssökande endast för genomförande av ansökningsförfarandet och i överensstämmelse med lagstadgade bestämmelser. Behandlingen kan också ske på elektronisk väg. Detta är särskilt fallet om en arbetssökande lämnar motsvarande ansökningsdokument till den personuppgiftsansvarige (Nissin Foods GmbH) på elektronisk väg, till exempel via e-post.


Om den personuppgiftsansvarige sluter ett anställningsavtal med en arbetssökande lagras uppgifterna som uppges i samband med anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade krav. Om den personuppgiftsansvarige inte sluter något anställningsavtal med den arbetssökande raderas ansökningsdokumenten automatiskt sex månader efter meddelande om avslag på ansökan, förutsatt att inga andra av den personuppgiftsansvariges berättigade intressen förhindrar raderingen eller att arbetssökanden inte har godkänt längre behandling. Övrigt berättigat intresse i den meningen är till exempel en bevisbörda i ett förfarande i enlighet med den tyska allmänna lagen om likabehandling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Fakturor för eventuella reseersättningar arkiveras i enlighet med skatterättsliga bestämmelser.

Genom att skicka in en ansökan till oss förklarar sig de arbetssökande införstådda med att deras uppgifter behandlas i ansökningssyfte i enlighet med den typ och den omfattning som beskrivs i denna integritetspolicy.

Behandlingen av de arbetssökandes uppgifter sker för att uppfylla våra avtalsförpliktelser inom ramen för ansökningsförfarandet i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 b GDPR. Ansökan som riktas till den personuppgiftsansvarige lämnas på frivillig basis av den arbetssökande i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 a GDPR.

Dataöverföring och samarbete med tredje part

(1) Samarbete med personuppgiftsbiträden och tredje part

Om vi lämnar ut eller överför uppgifter till andra personer och företag (personuppgiftsbiträden eller tredje part), eller på något annat sätt ger dem åtkomst till uppgifterna inom ramen för vår behandling, sker detta endast på grundval av ett lagstadgat tillstånd (t.ex. om överföringen av uppgifterna till tredje part eller betaltjänstleverantörer i enlighet med artikel 6 punkt 1 b GDPR krävs för att fullgöra ett avtal), om du har samtyckt till att de lämnas ut, det föreskrivs av en rättslig skyldighet eller på grundval av våra berättigade intressen (t.ex. vid användning av ombud, webbvärdar osv.).
Om vi ger behandlingen av uppgifter i uppdrag åt personuppgiftsbiträden sker detta på grundval av artikel 28 GDPR.

(2) Överföring till tredjeländer

Om vi behandlar data i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU) eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller i samband med användningen av tredjepartstjänster eller utlämnande respektive överföring av uppgifter till tredje part, sker detta endast för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, på grundval av din tillåtelse, på grundval av en av en rättslig skyldighet eller på grund av våra berättigade intressen. Med förbehåll för lagliga eller avtalsmässiga tillstånd behandlar eller låter vi behandla de uppgifter som behandlas i ett tredjeland endast under de särskilda kraven i artikel 44 ff GDPR. Detta innebär att behandlingen exempelvis sker på grundval av särskilda garantier, såsom ett officiellt erkänt fastställande av en dataskyddsnivå som motsvarar den i EU (t.ex. för USA genom ”Privacy Shield”) eller i överensstämmelse med officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser (så kallade ”standardavtalsklausuler”).

(3) Integration av tjänster och innehåll från tredje part

På grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt internetutbud i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 f GDPR) använder vi oss av innehålls- och tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer i vårt internetutbud för att integrera deras innehåll och tjänster, som t.ex. videor eller teckensnitt (kallas nedan kollektivt för ”innehåll”).
Detta förutsätter alltid att tredjepartsleverantörerna som tillhandahåller detta innehåll kan identifiera användarnas IP-adress, eftersom de inte kunde skicka innehållet till deras webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för att visa detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer använder IP-adressen endast för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan dessutom använda så kallade pixeltaggar (osynliga grafikobjekt som även kallas ”web beacons”) för statistiska ändamål eller marknadsföringsändamål. ”Pixeltaggar” kan användas för utvärdering av information såsom besökartrafiken på sidorna på denna webbplats. Den pseudonymiserade informationen kan även lagras i kakor på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, tid för besök och annan information om användningen av vårt onlineutbud, och även kopplas samman med sådan information från andra källor.

(4)

Med de hostingtjänster som vi använder oss av kan vi tillhandahålla följande tjänster: infrastruktur- och plattformstjänster, datalagringskapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, säkerhetstjänster samt tekniskt underhåll, som vi använder oss av för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud.
För detta behandlar vi eller vår hostingleverantör lageruppgifter, kontaktuppgifter, innehållsuppgifter, avtalsmässiga uppgifter, användaruppgifter, meta- och kommunikationsuppgifter för kunder, personer som är intresserade av eller tar del av onlineutbudet på grundval av våra berättigade intressen av att kunna tillhandahålla onlineutbudet på ett effektivt och säkert sätt enligt artikel 6 punkt 1 f GDPR i förhållande till artikel 28 GDPR (ingående av ett antal för beställningshantering).

(5) Dataskydd för webbplatser från tredje part

Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser från tredje part. Observera att vi inte kan ta något ansvar eller lämna garanti för tredje parters innehåll och dataskyddsvillkor om du följer en hyperlänk till någon av dessa webbplatser. Se till att du känner till de gällande dataskyddsvillkoren för respektive webbplats innan du lämnar personuppgifter till den. För innehållet på länkade sidor är uteslutande deras operatörer ansvariga. När länken till respektive sida skapades tydde ingenting på att dess innehåll skulle strida mot rättsliga bestämmelser eller allmän moral. Vi ber dig att omedelbart informera oss om en sida från tredje part som vi länkar till med hjälp av hyperlänkar inte längre är förenlig med rättsliga bestämmelser eller allmän moral. Det är licens- och användningsvillkoren från respektive operatör som gäller.

Övrig information

(1) Personuppgifter från barn och ungdomar

Personer under 14 år ska inte skicka några personuppgifter till oss utan tillstånd från sina vårdnadshavare. Vi begär inga personuppgifter från barn eller ungdomar, samlar inte in dem och lämnar inte heller ut dem till tredje part, om vi inte har ett uttryckligt tillstånd att göra det. Om användaren av vår webbplats ännu inte har fyllt 16 år och den rättsliga grunden för behandlingen sker på grund av samtycke ska detta ges av användarens vårdnadshavare eller med dessas godkännande.

(2) Invändning mot reklammejl

Vi motsäger härmed användningen av de kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för kravet på användning av kontaktuppgifter för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts. Operatörerna för webbplatserna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder om ej begärd reklam skickas, t.ex. i form av spammejl.

(3) Ändring av vår integritetspolicy

Vi ändrar våra säkerhets- och integritetsåtgärder om så krävs av den tekniska och rättsliga utvecklingen och anpassar våra integritetsriktlinjer i enlighet därmed. Se därför till att använda den senaste versionen.