Välkommen till den svenska webbplatsen!

Menu

Välj språk

flag

Läs mer om våra varumärken

cupnoodles demae ramen

HÅLLBARHETSRAPPORT

Rapporten innehåller information om våra initiativ inom områdena matsäkerhet, miljö, anställda, samhälle och företagsstyrning.

Hållbarhetsrapport 2020

Period som omfattas av denna rapport

Räkenskapsåret 2020 (1 april 2019–31 mars 2020), den innehåller även all viktig information från perioderna före och efter denna period.

Rapportens omfattning

Denna rapport täcker Nissin Foods Holdings Co., Ltd. och Nissin Foods Group som består av sju företag baserade i Japan och ett stort antal utländska företag. Aggregationsintervallet för data om miljö- och samhällsprestanda specificeras i varje enskilt fall.