Welcome to the Swedish site!

Menu

Select language

flag

Visit our brand site

cupnoodles demae ramen

HÅLLBARHETSRAPPORT

Rapporten innehåller information om våra initiativ inom områdena matsäkerhet, miljö, anställda, samhälle och företagsstyrning.

Hållbarhetsrapport 2023

Sammanställning baserad på tillgänglig information from slutet av januari 2023.

Rapportens omfattning

Denna rapport täcker Nissin Foods Holdings Co., Ltd. och Nissin Foods Group som består av sju företag baserade i Japan och ett stort antal utländska företag. Aggregationsintervallet för data om miljö- och samhällsprestanda specificeras i varje enskilt fall.